Přeprava těžších břemen

Potřebujeme-li rudl k transportu těžších břemen, potom si musíme ujasnit to, co od něj očekáváme. Přičemž – zejména v závislosti na hmotnosti přepravovaného nákladu si odvodíme parametry vozíku. Volba musí tedy vycházet z materiálů, z kterých bude pomocník vyroben a tvaru břemena, které bude přepravováno. Samozřejmě, že tady i svou roli sehrávají bezpečnostní prvky, které zajistí to, aby břemeno bylo řádně zajištěno a nedošlo k jeho pádu, který by mohl být spojený se zničením zboží. A nedej bože, aby došlo i k pracovnímu úrazu. Asi lze doporučit nechat si pro tento případ vyrobit jednoúčelový prostředek, který bude využívat pomocného motoru a to nejen k pohybu v terénu, ale i k zdvižení nosné plošiny.

Nebezpečí spojená s přepravou těžších břemen


Při volbě a samotné konstrukci, určení velikosti přepravního prostředku jsou nejvíce inspirující právě nebezpečí, která nás mohou postihnout. Proto je asi rozumné zvážit zda-by nebylo nejlepší si nechat vyrobit jednoúčelový vozík, který by splňoval výše uvedené parametry. Pochopitelně bude dražší než sériově vyráběné výrobky, ale jestliže vezmeme v potaz škody, které by mohli vzniknout pádem břemena z rudlu, potom se nám jeho cena jistě nebude zdát velká. A abychom tato nebezpečí negovali na minimum, potom k jeho obsluze jistě nepošleme slečnu, která obvykle chodí pro svačiny, ale řádně proškoleného pracovníka, který bude vybaven patřičnými ochrannými pomůckami.

Article written by