Udržujte svůj tep ve vhodné rovině

Na základě tepové frekvence lze totiž rozlišit, zda Vámi vykonávaná (sportovní) činnost spadá do kategorie aerobních či anaerobních aktivit. Tyto se odehrávají za rozdílných podmínek fungování organismu, a proto jsou vhodné pro různé účely či síle, jichž toužíte dosáhnout. Pro snižování váhy s naší ketogenní dietou je nejvhodnější věnovat čas aktivitám takzvaně aerobním, jež jsou provozovány v rozmezí 50 – 75% Vaší maximální tepové frekvence.

Věnujte se aerobním sportům

Při aerobních sportech byste takzvaně neměli pociťovat potřebu „lapání po dechu“ a měli byste tak mít možnost konverzovat s lidmi ve svém okolí, přáteli apod. Kromě toho, že se při provozované sportovní činnosti můžete věnovat též udržování společenských vztahů založených na konverzaci, je též důležitě vědět, že aerobní sporty dopomáhají ke správnému spalování Vašeho metabolismu.

Article written by